In Klaar voor de start(er) volgen we de ontwikkeling van beginnende leerkrachten. Leerkrachten die aan het project meedoen zijn tussen de 1 en 5 jaar geleden afgestudeerd en hebben een (tijdelijke) baan in het (basis)onderwijs. Gedurende het project krijgen de leerkrachten feedback op hun werk in de eigen groep van een onafhankelijke observator en van hun eigen leerlingen. Dit levert hen informatie op over hoe ze hun werk nog kunnen verbeteren. Bij een deel van de deelnemende leerkrachten vindt ook een gesprek plaats met de directeur van de school om te onderzoeken hoe de beginner functioneert in het schoolteam en hoe scholen de beginner zo goed mogelijk kunnen begeleiden in het begin van het loopbaan in het onderwijs. Een schat aan informatie dus voor de starter zelf en zijn of haar school! Alle gegevens samen worden daarna, anoniem gemaakt, gebruikt om de lerarenopleidingen en het onderwijsbeleid te verbeteren.