Bij een deel van de deelnemende leerkrachten wordt naast de activiteiten in de eigen groep ook – door middel van een gesprek met de leerkracht en met de directeur – bekeken hoe de beginnende leerkracht is en wordt begeleid in de eerste jaren van zijn of haar loopbaan in het onderwijs. Aan de orde komen onderwerpen zoals: de eerste kennismaking, het vertrouwd raken met de school, taken, rollen en functies, wederzijdse verwachtingen en begeleiding. De gesprekken levert de starter en de school bruikbare informatie over de inductieperiode. De gegevens uit alle gesprekken samen leveren daarnaast – geanonimiseerd – informatie voor het onderwijsveld en het onderwijsbeleid in het algemeen.