In de opleiding om leraar basisonderwijs te worden is de afgelopen jaren veel veranderd. Binnen de Pabo’s zijn verkorte en verrijkte trajecten opgezet om studenten die al een andere opleiding hadden gevolgd of van het VWO kwamen sneller op de leiden of om hen extra uitdaging aan te bieden naast het reguliere curriculum van vier jaar. Op veel Pabo’s is ook het reguliere curriculum in de laatste jaren, deels onder druk van de negatieve publiciteit, sterk verbeterd. Daarnaast is er op 6 plaatsen in het land een academische of een universitaire Pabo opgericht waarin universiteiten en Pabo’s echt samen, met een geïntegreerd programma, studenten opleiden voor 2 diploma’s en zijn er tal van Pabo’s waar studenten naast het Pabo-curriculum een of enkele modules volgen bij een instelling voor wetenschappelijk onderwijs. Tenslotte zijn er Pabo’s waarbij de studenten een deel van de opleiding in de basisschool, op de werkplek, volgen om zodoende de kloof tussen opleiding en werkveld te verminderen.