Tips voor de school

1. Wees welkom!
Zorg ervoor dat de beginnende leerkracht zich welkom voelt binnen het team. Nodig hem/haar vanaf het begin uit om in de pauze koffie te komen drinken in de lerarenkamer en geef haar de mogelijkheid om ook te kunnen praten met de andere teamleden.

2. Lokaalinrichting
Geef de beginnende leerkracht de gelegenheid om zijn/haar lokaal zelf in te richten met eigen creativiteit. Op die manier zal de leerkracht zich meer op zijn/haar gemak voelen in het lokaal. Zorg er daarbij voor dat de basis spullen aanwezig en goed zijn. Geef daarbij direct aan het begin een rondleiding door de school, zodat de beginnende leerkracht weet waar alle spullen te vinden zijn.

3. Buddy-systeem
Zorg voor een buddy-systeem: de beginnende leerkracht kan dan gekoppeld worden aan een teamlid voor alle praktische vragen en mentale ondersteuning. Hiermee heeft de beginneling altijd een aanspreekpunt en iemand om op terug te kunnen vallen. De buddy neemt aan het begin het initiatief voor een informeel gesprek.

4. Hobby’s & vrije tijd
Vraag af en toe naar het leven buiten de school; zo laat me merken aan dat je geïnteresseerd bent in de nieuweling en zijn/haar hobby’s en vrijetijdsbestedingen.

5. Vrij van neventaken
Zorg ervoor dat de beginnende leerkracht zich minimaal het eerste jaar kan richten op het lesgeven Houd hem/haar vrij van neventaken zoals activiteitencommissies en andere organisatorische taken.

6. Team uitje
Een team uitje aan het begin van het jaar geeft de mogelijkheid om elkaar in ontspannen setting goed te leren kennen en een goede start te maken met elkaar als team. Zorg dat deze geregeld wordt door teamleden zelf.

7. Vier successen!
Vier met het hele team successen; desnoods met een lekker stuk gebak bij de koffie. Dat breekt de sfeer en geeft geef positieve energie aan alle leerkrachten.

8. Tijdige overdracht
Zorg voor een goede en tijdige overdracht van de leerlingen Dan heeft de beginnende leerkracht een goed beeld van de groep en kan hij/zij zich goed voorbereiden op eventuele zorgleerlingen.

9. Professionele sfeer
Zorg als team voor een open en professionele sfeer, waar positieve kritiek geuit kan en mag worden. Voorzie in directe, opbouwende feedback. De beginnende leerkracht is leergierig en wil graag horen wat hij/zij goed doet en wat verbeterpunten zijn. Doe als team regelmatig intervisie-sessies. Dit kan voor alle leerkrachten leerzaam en nuttig zijn en iedereen steekt er iets van op.

10. Teamvergaderingen
Houd de teamvergaderingen kort & bondig. Hier is iedereen bij gebaat en er blijft na schooltijd dan genoeg tijd over om de volgende dag voor te breiden.