De laatste jaren is er veel aandacht voor beginnende leerkrachten en voor wat scholen kunnen doen om de beginnende leerkracht zo goed mogelijk te ondersteunen. We hebben een aantal tips voor de beginnende leerkracht en de school verzameld.