De beginnende leerkracht staat in de belangstelling. Hoewel de kwaliteit van de opleidingen de laatste jaren is verbeterd moeten de meeste beginnende leerkrachten in de beginjaren nog wel wat bijleren voordat ze het beroep van leerkracht echt in de vingers hebben. Onderzoek laat zien dat beginnende leerkrachten de eerste tijd meer bezig zijn met overleven dan met de leerstof, de klas en de individuele leerlingen. De begeleiding van de beginners op de basisscholen was niet altijd optimaal waardoor de uitval in de eerste jaren te groot is en de beginners het onderwijs alweer verlaten voordat ze goed en wel begonnen zijn. Steeds meer scholen, opleidingen en commerciële aanbieders komen met zogenaamde inductieprogramma’s waarmee geprobeerd wordt de ontwikkeling van de beginnende leerkracht voorspoedig te laten verlopen, uitval te voorkomen en scholen te helpen bij de begeleiding van de beginnende leerkracht.