Alle academische en reguliere Pabo’s verbonden aan een van de instellingen van het landelijk netwerk academische pabo’s:

Groningen: AOLB, RUG, Hanze, Stenden, NHL

Utrecht: ALPO, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht

Amsterdam: Universitaire Pabo Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam

Leiden: Academische Pabo Leiden, Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden

Arnhem/Nijmegen:  ALPO,Radboud Universiteit, HAN Pabo

Amsterdam/Zwolle: PA2, VU, Windesheim, IPABO, Viaa

 

Van deze academische en reguliere Pabo’s worden in het najaar alle alumni benaderd voor deelname die zijn afgestudeerd in 2011 en later. De alumni krijgen een email of worden benaderd via de sociale media en worden daarna zo veel mogelijk ook gebeld.