Vragen?

Hieronder vind je een aantal veelgestelde vragen. Heb je nog andere vragen dan kun je die altijd stellen via effunc@rug.nl.

Wat wordt er van mij als leerkracht verwacht tijdens een les die geobserveerd wordt?
Tijdens de klasobservatie wordt een instructie, verwerking en afronding van een basisvak (taal of rekenen) geobserveerd. De instructie voer je gewoon uit zoals je dat altijd doet, je hoeft geen speciale werkvormen te gebruiken waar je je niet vertrouwd bij voelt.

Welke informatie krijg ik na afloop van de observatie?
Na de geobserveerde les zal de observator een korte nabespreking met je doen. Hierbij zal de les kort worden besproken en kan er om verduidelijking gevraagd worden. Binnen een week ontvang je van de observator een verslag met daarin de scores van het ICALT observatie-instrument en jouw leerkrachtvaardigheden, zoals die in de geobserveerde les naar voren gekomen zijn. Je kunt hier positieve feedback uithalen, zodat je je onderwijs waar nodig kunt verbeteren. Wij zullen deze scores anoniem gebruiken voor het onderzoek.
Wanneer alle leerkrachten die deelnemen aan het onderzoek zijn geobserveerd, krijg je een overzichtsrapportage toegestuurd met daarin jouw resultaten en de gemiddelde resultaten van de groep. Op deze manier kun je je eigen resultaten vergelijken met andere beginnende leerkrachten.

Krijg ik uiteindelijk ook de resultaten van het hele project?
Ja, iedereen die meedoet krijgt de resultaten van het project toegestuurd.

Krijgt mijn directeur ook mijn resultaten toegestuurd?
Alle resultaten worden naar jou toegestuurd. Jij kunt zelf bepalen of je deze informatie wilt delen met de directeur en/of collega’s.

Waarom moet er een toestemmingsformulier ondertekend worden door mij en de directeur? En moeten ouders ook toestemming geven?
In het toestemmingsformulier, dat ondertekend wordt door ons, door jou en door je directeur staat precies vermeld wat ieders rechten en plichten zijn. Door te ondertekenen geven aal partijen aan de regels te kennen en zich eraan te houden. De toestemming van de directeur is van belang omdat we bij jou in de groep komen en ook informatie verzamelen van leerlingen. Natuurlijk rapporteren we alles anoniem, zodat niemand iets kan herleiden. Of er toestemming van ouders gevraagd moet worden is afhankelijk van hoe jouw school daar normaal gesproken mee omgaat. Op sommige scholen is dat wel gebruikelijk, op andere scholen niet. Ook daarom vinden we het belangrijk dat je directeur goed op de hoogte is, zodat wij, je school of jij niet achteraf problemen met ouders krijgen/krijgt.

Kan ik ook deelnemen wanneer er op mijn school geen CITO LOVS toetsen worden afgenomen?
Het is ook mogelijk om deel te nemen wanneer er geen CITO LOVS toetsen bij jou op school worden afgenomen. Geef dit wel vooraf even door via effunc@rug.nl.

Kan ik ook alleen aan het interview (deel 2) meedoen en niet aan de observatie?
Nee, iedereen die meedoet doet mee aan de observaties, een deel van de deelnemers doet aan mee aan het 2e deel waarin de interviews worden afgenomen.

Ik doe invalwerk, kan ik dan ook meedoen?
Nee, je kunt alleen meedoen als je tenminste x dagen een eigen vaste groep hebt. Dit heeft te maken met de afname van de VIL, waarvoor het nodig is dat jij en de leerlingen elkaar goed genoeg kennen om iets te kunnen zeggen over jullie relatie. Ook voor de observatie is het voor jezelf prettiger als we je in vertrouwde omgeving van je eigen groep komen observeren.